Balance
 

Privacyverklaring

Energiepraktijk Balance, gevestigd aan Kalmoeslaan 31 2465 BL Rijnsaterwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.energiepraktijkbalance.nl

Kalmoeslaan 31

2465 BL Rijnsaterwoude

Telefoon: 0620359397 

Mariska Korte is de Functionaris Gegevensbescherming van Energiepraktijk Balance is te bereiken via welkom@energiepraktijkbalance.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Energiepraktijk Balance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Energiepraktijk Balance verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energiepraktijk Balance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Energiepraktijk Balance verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of verplichting WKKGZ en beroepsorganisatie CAT.

- Van het behandeltraject houden wij een behandeldossier bij. Hiervoor geef je actief toestemming door het ondertekenen van een behandelovereenkomst. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Energiepraktijk Balance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energiepraktijk Balance) tussen zit. 


Energiepraktijk Balance gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-Papieren cliënten dossier, wordt bewaard in een documenten kluis.

-Google contacten en agenda, voor het bijhouden van de contactgegevens

-Chimpmail, voor het versturen van malingen en informatie.

-Davilex boekhouding, alleen voor boekhouding (wordt niet gedeeld met derde) 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Energiepraktijk Balance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens clienten >15 jaar > cliënten dossier gezondheid > verplichte bewaartijd
  • Persoonsgegevens informatie vrager > verwijderen wij direct op verzoek van persoon of bij afmelding van de nieuwsbrief. 


Delen van persoonsgegevens met derden 

Energiepraktijk Balance verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Energiepraktijk Balance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Energiepraktijk Balance gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energiepraktijk Balance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@energiepraktijkbalance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek 

Energiepraktijk Balance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energiepraktijk Balance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via welkom@energiepraktijkbalance.nl 

 

 


 
E-mailen
Bellen
Map
Info